• Algemene voorwaarden

  Vakantieadressen.NL B.V. ( hierna te noemen Vakantieadressen.NL ) besteedt de grootst mogelijke zorg aan het realiseren, samenstellen en verspreiden van content op haar websites. Vakantieadressen.NL probeert zo adequaat mogelijk alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Desondanks kan Vakantieadressen.NL, mede gezien het grote aanbod vakantieverblijven, niet garanderen dat deze content volledig en/of juist is op het moment van uw bezoek aan een of meerdere websites binnen het bereik van Vakantieadressen.NL.

 • Eventuele aanpassingen

  Vakantieadressen.NL behoudt zich het recht voor de content te veranderen of te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Vakantieadressen.NL is in alle gevallen niet juridisch aansprakelijk voor veranderingen en/of fouten op haar websites. Komt u iets tegen wat volgens u niet correct of onvolledig is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 • Vakantiehuizen

  Informatie over vakantiehuizen waaronder maar niet uitsluitend beschrijving, eigenschappen, afstanden, foto's, prijzen en beschikbaarheid, wordt aan Vakantieadressen.NL geleverd door externe partijen zoals maar niet uitsluitend verhuurders en individuele huiseigenaren. Vakantieadressen.NL draagt geen verantwoordelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen.

 • Vertalingen van teksten

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat originele teksten door een vertaalprogramma zijn vertaald. Vakantieadressen.NL draagt in deze gevallen geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze tekst.

 
 • Beschikbaarheid van de vakantieverblijven

  Vakantieadressen.NL probeert ervoor te zorgen dat van alle aangesloten vakantieverblijven de beschikbaarheid getoond wordt en zo volledig mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is het niet uit te sluiten dat bij één of meerdere vakantieverblijven de beschikbaarheid onjuist en/of onvolledig is. Vakantieadressen.NL kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

 • Storingen op het internet

  Vakantieadressen.NL doet haar uiterste best haar websites zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Desondanks is het niet uit te sluiten, dat door storingen op het “World Wide Web” of op één van onze servers, er plotseling geen contact meer is met één of meerdere websites van Vakantieadressen.NL. Storingen zal Vakantieadressen.NL zo spoedig mogelijk verhelpen.

 • Algemene voorwaarden vakantiegasten

  Vakantieadressen.NL heeft algemene voorwaarden die gelden voor alle websites binnen het bereik van Vakantieadressen.NL. Daarnaast hanteren veel verhuurders / huiseigenaren eigen algemene voorwaarden waarmee u akkoord dient te gaan. De verhuurder / huiseigenaar zal u - bij de afhandeling van de reserveringsaanvraag - informeren over de algemene voorwaarden die specifiek voor zijn / haar accommodatie gelden.

 
 • Google maps

  Op websites binnen het bereik van Vakantieadressen.NL wordt gebruik gemaakt van Google Maps. Alle informatie over de getoonde verblijven, in het bijzonder de ligging, is een indicatie en/of kan ook volledig onjuist zijn. Het exacte adres van een geboekt vakantieverblijf krijgt u van de desbetreffende huiseigenaar nadat u een boeking heeft geplaatst.

 • Huiseigenaren / verhuurders

  Bij een maar niet uitsluitend boeking of informatieaanvraag worden de gegevens via een internetverbinding verzonden aan de huiseigenaar / verhuurder van het vakantieverblijf. U begrijpt dat deze noodzakelijke gegevens in goed beveiligde databases zolang dit nodig is worden bewaard. Vakantieadressen.NL is echter geen partij in de afhandeling van een boeking of informatieaanvraag. Vakantieadressen.NL is uitsluitend intermediair tussen de huiseigenaar / verhuurder en u de vakantiegast. Vakantieadressen.NL is na het realiseren van het contact tussen huiseigenaar / verhuurder en u de vakantiegast geen partij meer in deze. U dient dan ook alle vragen betreffende de boeking te stellen aan de huiseigenaar / verhuurder van het vakantieverblijf.

 • Adressen en websites van derden

  Op meerdere websites binnen het bereik van Vakantieadressen.NL kunt u maar niet uitsluitend adres, e-mail en website gegevens van derden en deelnemende vakantieverblijven vinden. Vakantieadressen.NL draagt voor deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid en kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen.

 • Copyright – Auteursrecht – Beeldmerken – Woordmerken

  Op alle websites van Vakantieadressen.NL berust auteursrecht. Het maar niet uitsluitend namaken, kopiëren of hoe dan ook, voor welk doel dan ook en op welk medium ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantieadressen.NL verboden. Op de maar niet uitsluitend content, foto's of anderszins, berust het auteursrecht bij de desbetreffende eigenaar. Gezien het feit alle maar niet uitsluitend content inclusief foto's zijn en/of worden aangeboden door tussenpersonen, aanbieders van vakantieverblijven, touroperators of individuele huiseigenaren, is het ondoenlijk voor Vakantieadressen.NL om zeker te zijn, dat er niet iets over het hoofd is/wordt gezien. Alle betrokkenen zijn zorgvuldig gevraagd geen maar niet uitsluitend content en/of foto's aan te leveren en/of te uploaden waarvan men niet zeker is over de rechten. Mocht u menen dat op geplaatste foto's, content of anderszins uw rechten berust, dan hoort Vakantieadressen.NL dat graag zo spoedig mogelijk. Vakantieadressen.NL is in geen enkel geval aansprakelijk, maar neemt wel zo spoedig mogelijk contact met de desbetreffende aanbieder(s) op om het probleem te verhelpen. Constateert u of Vakantieadressen.NL zelf ernstige overtredingen, dan zal Vakantieadressen.NL direct zelf tot actie over gaan.

 
 • Algemene voorwaarden Vakantieadressen.NL

  ten behoeve van de website:

  www.groepsaccommodaties-noordbrabant.com

  versie: 28-07-04